Sonuç İlanı


GEMLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU

Kurumumuz İhtiyacı İçin SIRA TABLASI SATIN ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 YÜKSEK KALIPTA BİÇİMLENDİRİLMİŞ SIRA TABLASI adet 10.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar