Sonuç İlanı


İkmal Bakım Daire Başkanlığı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin GÜVENLİKLİ LABORATUVAR ÖNLÜĞÜ SATIN ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Güvenlikli Laboratuvar Önlüğü adet 60.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar