Sonuç İlanı


GEMLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU

Kurumumuz İhtiyacı İçin PAPEL SIRA OTURAK , PAPEL SIRA SIRTLIK SATIN ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 PAPEL SIRA OTURAK adet 20.000
2 PAPEL SIRA SIRTLIK adet 20.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar