Sonuç İlanı


SELÇUKLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin POMZA TAŞI VE KIRMIZI VOLKANİK TÜF SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Pomza ton 1.000
2 Kırmızı Volkanif Tüf (Curuf 8-18) ton 1.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar