Sonuç İlanı


Bilecik Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Motorin (Euro Dizel) litre 33.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar