Sonuç İlanı


Jandarma Ted.Mrkz.K.lığı(Bornova/İzmir) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 6 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1 İNCİ KISIM İÇİN; BORNOVA 2 NCİ J. KOMD.TUGAY K.LIĞI )
1 GAZ, PROPAN, DÖKME kilogram 12.000
2. KISIM (2 İNCİ KISIM İÇİN; FOÇA J. KOMD.OKLL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI)
1 GAZ, PROPAN, DÖKME kilogram 10.000
3. KISIM (3 İNCİ KISIM İÇİN; YENİ FOÇA 7NCİ J.KOMD.EĞT.A.K.LIĞI)
1 GAZ, PROPAN, DÖKME kilogram 20.000
4. KISIM (4 ÜNCÜ KISIM İÇİN; KIRKAĞAÇ 6 NCI J.KOMD.EĞT.A.K.LIĞI)
1 GAZ, PROPAN, DÖKME kilogram 30.000
5. KISIM (5 İNCİ KISIM İÇİN; SEFERİHİSAR J.MU.EĞT.TB.K.LIĞI)
1 GAZ, PROPAN, DÖKME kilogram 20.000
6. KISIM (6 NCİ KISIM İÇİN; AYDIN 1 İNCİ J. EĞT.TB.K.LIĞI)
1 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG) 45 KG.LIK kilogram 32.500

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar