Sonuç İlanı


ILGIN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÇİMENTO VE HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 50 KG TORBA ÇİMENTO torba 3.000
2 DÖKME ÇİMENTO (42,5 N PORTLANDÇİM. TS-EN 197 CEM 1 ton 3.000
3 HAZIR BETON metreküp 400

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar