Sonuç İlanı


Uygulama ve Araştırma Hastanesi ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 ELEKTRİK ENERJİSİ kilowatt-saat 23.988.972

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar