Sonuç İlanı


Ağrı İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI VE REFLEKTİF CAM KÜRECİĞİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Reklektif cam küreciği kilogram 22.500
2 Soğuk uygulamalı trafik yol çizgi boyası (Beyaz) (TS EN 1436, TS EN 1871, TS EN 12802) kilogram 67.500
3 Soğuk Uygulamalı Trafik Yol Çizgi Boyası (Sarı Renk) kilogram 7.500

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar