Sonuç İlanı


İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 21/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 MOTORİN (DİĞER) litre 450.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar