Sonuç İlanı


ÇANKIRI BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 KURS HİZMETİ PERSONELİ(Brüt asgari ücret) Ay 30,00 8

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar