Sonuç İlanı


Balıkesir Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 KLİNİK DESTEK PERSONELİ(Brüt asgari ücret) Ay 51,00 14
Birimi Miktarı
1 BRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK PERSONEL RESMİ TATİL GÜN SAYISI gün 232,5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar