Sonuç İlanı


Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 21/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 YEMEK HAZIRLAMA VE DAĞITIM HİZMETİ ALIMI öğün 273.900

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar