Sonuç İlanı


Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin BASIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Hasan Rıza Efendi Hattı Mushaf-ı Şerif'in tıpkıbasımının yapılması adet 1.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar