Sonuç İlanı


Uygulama ve Araştırma Merkezi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Kahvaltı
öğün 120.000
2 Kahvaltı Rejim II
öğün 8.000
3 Kahvaltı Diyet
öğün 55.000
4 Rejim II (Öğlen ve Akşam)
öğün 16.000
5 Diyet Öğlen
öğün 55.000
6 Diyet Akşam
öğün 55.000
7 Rejim I
gün 5.000
8 Rejim III
öğün 620.000
9 Ara Öğün (Diyet)
öğün 165.000
10 Mama Mutfağı
gün 365
11 Kemoterapi Hastaları
öğün 7.000
12 Hemodiyaliz Hastaları
öğün 8.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar