Sonuç İlanı


K.Y.K. Muğla İl Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Temizlik Personeli İşçilik Gideri(Brüt asgari ücretin %8 fazlası) Ay 109,00 36
2 Engelli Temizlik Personeli İşçilik Gideri (Brüt asgari ücretin %8 fazlası) Ay 3,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal bayram ve tatil günlerinde fazla çalışma gün 3.999
2 Temizlik Malzeme Bedeli ay 36
3 Temizlik Ekipman Bedeli ay 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar