Sonuç İlanı


Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 4 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (I.GRUP KURTALAN DEVLET HASTANESİ)
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 V.H.K.İ. ELEMANI(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 16,00 36
Birimi Miktarı
1 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ gün 139,5
2. KISIM (II.GRUP PERVARİ DEVLET HASTANESİ)
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 V.H.K.İ. ELEMANI(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 10,00 36
Birimi Miktarı
1 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ gün 139,5
3. KISIM (III.GRUP BAYKAN DEVLET HASTANESİ)
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 V.H.K.İ. ELEMANI(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 4,00 36
Birimi Miktarı
1 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ gün 46,5
4. KISIM (IV.GRUP ERUH DEVLET HASTANESİ)
Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 V.H.K.İ. ELEMANI(Brüt asgari ücretin %5 fazlası) Ay 9,00 36
Birimi Miktarı
1 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ gün 93

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar