Sonuç İlanı


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) İnşaat Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 14/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)