Sonuç İlanı


ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin NAKİL VE ÜRETİM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 14/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Cevher Hazırlama ve Kalite İyileştirme İşçiliği (Revizyon Dönemi İçin)(Brüt asgari ücretin %35 fazlası) Ay 20,00 1
2 Makina Tamir ve Bakım Ustası (Revizyon Dönemi İçin)(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 24,00 1
3 Elektrik Teknisyeni (Revizyon Dönemi İçin)(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) Ay 10,00 1
4 Elektrik Teknikeri (Revizyon Dönemi İçin)(Brüt asgari ücretin %80 fazlası) Ay 2,00 1
5 Mühendis İşçiliği (Revizyon Dönemi İçin)(Brüt asgari ücretin %170 fazlası) Ay 8,00 1
Birimi Miktarı
1 Hisarcık Açık Ocağı Üretim Panolarından Tüvenan Cevher Yükleme - Nakliye ve Konsantratör Tesisleri Silosuna Beslenmesi ve Stoklanması ton 1.800.000
2 Hisarcık Açık Ocağı Tüvenan Cevher Ara Kili Yükleme - Nakliye (Hisarcık açık ocağında cevher ara kili için verilecek birim fiyat; Hisarcık Tüvenan cevher için verilecek birim fiyatın 1,15162 katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacaktır) ton 200.000
3 Espey Açık Ocağı Üretim Panolarından Tüvenan Cevher Yükleme - Nakliye ve Konsantratör Tesisleri Silosuna Beslenmesi ve Stoklanması ton 1.200.000
4 Espey Açık Ocağı Tüvenan Cevher Ara Kil Yükleme - Nakliye (Espey açık ocağında cevher ara kili için verilecek birim fiyat; Espey Tüvenan cevher için verilecek birim fiyatın 1,08494 katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacaktır) ton 300.000
5 Cevher Hazırlama ve Kalite İyileştirme ton 3.000.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar