Sonuç İlanı


Orman Bölge Müdürlüğü-Kastamonu OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin SERA YAPTIRILACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar