Sonuç İlanı


VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin KAR DİREĞİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kar Direği (Montaj Dahil) adet 3.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar