Sonuç İlanı


Yatılı Bölge Ortaokulu-Genç İMKB Yayla

Kurumumuz İhtiyacı İçin 6 (ALTI) KALEM ET VE ET ÜRÜNÜ ALIMI

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 DANA ETİ
kilogram 900
2 TAVUK GÖĞÜS
kilogram 400
3 TAVUK BUT
kilogram 600
4 TAVUK İNCİK
kilogram 100
5 SUCUK
kilogram 20
6 SALAM
kilogram 30

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar