Sonuç İlanı


KOSGEB İSTANBUL ANADOLU YAKASI MÜDÜRLÜĞÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin KARBON-KÜKÜRT CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Karbon-Kükürt Cihazı adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar