Sonuç İlanı


Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 PORTAKAL KÖMÜR ton 300
2 CEVİZ KÖMÜR ton 25
3 KIRILMIŞ ODUN ton 45

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar