Sonuç İlanı


İkmal Bakım Daire Başkanlığı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin BEKÇİ ÖRGÜ BAŞLIĞI VE BEKÇİ KRAVATI SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1 Kısım)
1 Bekçi Örgü Başlığı adet 15.000
2. KISIM (2 kısım)
1 Bekçi Kravatı adet 15.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar