Sonuç İlanı


Erzurum Büyükşehir Belediyesi MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 PARÇA KÖMÜR Elle beslemeli yakma tesisi için (Portakal) ton 650
2 YAKACAK ODUN (ÇAM) ton 100
3 FINDIK KÖMÜR ton 15

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar