Sonuç İlanı


OLTU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar