Sonuç İlanı


Yüksek İhtisas Hastanesi-Ankara

Kurumumuz İhtiyacı İçin İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 60 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 ALLOPURİNOL 300 MG TABLET adet 500
2 AMİODARONE HCL 150 MG/3ML IV AMPÜL adet 4.200
3 AMIODARONE HCL 200 MG TABLET adet 3.000
4 AMLODİPİNE 5 MG TABLET adet 12.500
5 ACETAMİNOPHEN (PARASETAMOL) 120 MG SUPOZİTUVAR adet 100
6 ASETİL SALİSİLİK ASİT 100 MG ENTERİK TABLET/FİLM TABLET/TABLET adet 30.000
7 BİSOPROLOL FUMARAT 5 MG TABLET/LAK TABLET adet 1.500
8 BUPİVAKAİN HCI 5MG/ML 20 ML FLAKON adet 500
9 DIGOXIN 0.25 MG TB adet 2.250
10 DIGOXIN 0.5 MG/2 ML AMPUL adet 1.000
11 DİLTİAZEM HCL 25 MG IV AMPUL adet 1.000
12 DİLTİAZEM HCL 30 MG KAPSÜL FİLM TABLET adet 1.680
13 DOXAZOSİN MESYLATE 2 MG TABLET adet 360
14 ENALAPRİL MELEAT 5 MG FİLM TABLET adet 2.000
15 FENTANİL 0.05MG/ML 10ML AMPUL/FLAKON adet 5.000
16 FUROSEMİDE 40 MG TABLET adet 12.000
17 HALOPERİDOL 5 MG 1 ML AMPUL adet 500
18 HAMAMELIS VIRGINıANA DISTILATı 25%30 GR MERHEM/POMAD adet 250
19 HİDROKSİZİN HCI 10 MG/5 ML 200 ML ŞURUP adet 50
20 HİYOSİN-N-BUTİL BROMÜR (SKOPOLAMİNBUTİL BROMÜR) 10 MG DRAJE adet 3.000
21 İBUPROFEN 400 MG DRAJE/KAPSÜL/ŞASE/TABLET adet 1.200
22 İNDOMETAZİN 100 MG SUPOZİTUVAR adet 1.000
23 ALBUMİN İNSAN %20 100 ML IV FLAKON adet 5.000
24 İZOSORBİD-5-MONONİTRAT 60 MG MİKROPELLET KAPSÜL/TABLET adet 1.500
25 CALCİUM CARBONATE 2500 MG+VİTAMİN D3 (KOLEKALSİFEROL) 880 IU EFERVESAN TABLET/FİLM TABLET adet 600
26 KALSİYUM KLORÜR 17.6 MG/100 ML+ MAGNEZYUM KLORÜR 325.3 MG/100 ML+ POTASYUM KLORÜR 119.3 MG/100 ML+ SODYUM KLORÜR 643 MG/ 100 ML 1000 ML SOLÜSYON adet 1.500
27 KAPTORIL 25 MG TABLET adet 6.000
28 LEVOTİROKSİN SODYUM 25 MCG TABLET adet 1.500
29 LEVOTİROKSİN SODYUM 50 MCG TABLET adet 1.500
30 LORAZEPAM 1 MG TABLET adet 250
31 L-ORNİTİN ASPARTAT 0,5G/ML 10ML İNFÜZYON KONSANTRESİ adet 1.250
32 L-ORNITIN ASPARTAT 3 G GRANÜL adet 1.200
33 METOCLOPRAMİDE HCL 10 MG TABLET adet 3.000
34 MOMETAZONE FUROAT % 0,1 30 GR KREM adet 50
35 PAPAVERİNE HCL 50 MG/2 ML AMPUL adet 600
36 PETHİDİN 50MG/ML 2ML AMPUL adet 1.000
37 POTASSİUM CİTRATE 2170MG + POTASSİUM CARBONATE 2000 MG EFERVESAN TABLET/FİLM TABLET adet 3.000
38 PREDNİSOLONE 5 MG TABLET. adet 7.500
39 PRİLOKAİN HCI 20MG/ML 20 ML FLAKON adet 6.000
40 PROPRANOLOL HCL 40 MG TABLET adet 2.000
41 RİFAXİMİN 200 MG FİLM TABLET adet 1.200
42 RİSPERİDONE 1 MG TABLET adet 250
43 SALBUTAMOL SÜLFAT 1 MG/ML 2.5 ML NEBUL adet 5.000
44 SİMETİKON 80 MG ÇİĞNEME TABLETİ/TABLET adet 500
45 SODYUM ALJİNAT 500MG/10 ML + SODYUM BİKARBONAT (267 MG/10 ML) + KALSİYUM KARBONAT (160 MG/10 ML) 200 ML LİKİT adet 125
46 SODYUM GLİSEROFOSFAT 216 MG/20 ML FLAKON adet 100
47 SOMATOSTATİN 3MG AMP/FLAKON adet 500
48 SPİRONOLACTONE 100 MG TABLET adet 6.400
49 SPİRONOLAKTON 50MG+HİDROKLOROTİYAZİD 50MG FİLM TABLET adet 750
50 TADALAFİL 20 MG FILM TABLET/TABLET adet 1.200
51 TİOKONAZOL 10 MG/GR 20 GR KREM adet 100
52 TRANEXAMİC ACİD 100 MG/ML 2,5 ML AMPUL adet 2.000
53 TRAZODON HCI 50 MG FİLM TABLET adet 150
54 TRİMETAZİDİN HCL 35 MG FİLM TABLET adet 300
55 TRİTİKUM VULGARE SULU EKSTRESİ 75 MG/GR + ETİLENGLİKOL MONOFENİLETER 5MG/GR 40 G KREM adet 50
56 URSODEOXYCHOLİC ACİD (URSODİOL) 250 MG KAPSÜL adet 7.500
57 ÜRE (KARBAMİD) % 4 200 ML EMÜLSİYON adet 50
58 WARFARİN SODİUM 5 MG TABLET adet 7.000
59 VİTAMİN B1(TİAMİN)25MG/2 ML+VİTA. B2(RİBOFLAVİN)5MG/2ML+VİTA. B6(PİRİDOKSİN) 10 MG/2ML+DEKSPANTENOL(D-PANTENOL)5MG/2ML+NİKOTİNAMİD(NİASİNAMİD)50 MG/2ML VİTA. B12(SİYANOKOBALAMİN)30 MCG/2ML AMPUL adet 1.250
60 VITAMIN K1 (FITOMENADION) 10 MG/ML 1 ML AMPUL adet 1.250

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar