Sonuç İlanı


PAMUKKALE BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin SPOR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Masa Tenisi Masası
adet 150
2 Masa Tenisi Raketi
çift 300
3 "Masa Tenisi Topu
(Ping Pong Topu)"
adet 1.500
4 Masa Tenisi Filesi
adet 150
5 Futbol Topu
adet 500
6 Voleybol Topu
adet 500
7 Basketbol Topu
adet 500
8 Voleybol Direği
çift 25
9 Basketbol Direği ve Potası
çift 25
10 Futbol Kalesi
çift 25
11 Voleybol Filesi
adet 25
12 Basketbol Pota Filesi
çift 100
13 Futbol Kale Filesi
çift 100
14 Çift Yönlü Top Pompası
adet 150

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar