Sonuç İlanı


K.Y.K. Karaman İl Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 200.000 Kg. Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) TS 2177 Fuel Oil standardındaki 1 numaralı çizelgede yer alan Fuel Oil 4 özelliklerinde olacaktır. kilogram 200.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar