Sonuç İlanı


Jandarma Ted.Mrkz.K.lığı(Bornova/İzmir) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin EKMEK SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 4 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1 İNCİ KISIM İÇİN; FOÇA J.KOMD.OKL. VE EĞT.MRK.K.LIĞI)
1 EKMEK (NORMAL 60 GR.LIK) kilogram 120.000
2. KISIM (2 NCİ KISIM İÇİN; YENİFOÇA 7 NCİ J.KOMD.EĞT.A.K.LIĞI)
1 EKMEK (NORMAL 60 GR.LIK) kilogram 378.000
3. KISIM (3 ÜNCÜ KISIM İÇİN; KIRKAĞAÇ 6 NCI J.KOMD.EĞT.A.K.LIĞI)
1 EKMEK (NORMAL 60 GR.LIK) kilogram 500.000
4. KISIM (4 ÜNCÜ KISIM İÇİN; SEFERİHİSAR J.MU.EĞT.TB.K.LIĞI)
1 EKMEK (NORMAL 60 GR.LIK) kilogram 113.400

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar