Sonuç İlanı


İSTANBUL TED.BLG.BŞK (MSB)

Kurumumuz İhtiyacı İçin ATKI HAKİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 14/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Atkı Haki adet 46.944

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar