Sonuç İlanı


İbrahim Halillullah Eğitim Merkezi MD BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 09:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 MALZEMESİZ TEMİZLİK HİZMET ALIMI(Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 4,00 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar