Sonuç İlanı


KARESİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 20/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Kontrolör
(Brüt asgari ücretin %80 fazlası)
Ay 3,00 12
2 Veri Hazırlama Elemanı
(Brüt asgari ücretin %70 fazlası)
Ay 8,00 12
3 Veri Kayıt Elemanı
(Brüt asgari ücretin %50 fazlası)
Ay 37,00 12

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar