Sonuç İlanı


Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Teknik Hizmet Personeli(Brüt asgari ücretin %35 fazlası) Ay 70,00 36
2 Teknik Hizmet Engelli Personel(Brüt asgari ücretin %35 fazlası) Ay 3,00 36
3 Biyomedikal Bakım ve Onarım Elemanı(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 9,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günleri (Brüt Asgari Ücretin %35 Fazlası) gün 1.209
2 Ulusal Bayram ve Resmi Tatil Günleri (Brüt Asgari Ücretin %50 Fazlası) gün 139,5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar