Sonuç İlanı


K.Y.K. BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 18/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 İklimlendirme Personeli İşçilik Bedeli(Brüt asgari ücretin %6 fazlası) Ay 43,00 36
2 Engelli İklimlendirme Personeli İşçilik Bedeli(Brüt asgari ücretin %6 fazlası) Ay 2,00 36
3 Bakım Onarım Personeli İşçilik Bedeli(Brüt asgari ücretin %6 fazlası) Ay 7,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Fazla Çalışma (İklimlendirme Personeli için) gün 1.581

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar