Sonuç İlanı


K.Y.K. ERZURUM İL MÜDÜRLÜLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 15/09/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 İklimlendirme Personeli(Brüt asgari ücret) Ay 108,00 36
2 İklimlendirme Personeli (Engelli) (Brüt asgari ücret) Ay 4,00 36
Birimi Miktarı
1 Ulusal ve Dini Bayram Günleri ile Genel Tatil Günleri gün 2.604

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar