Sonuç İlanı


Valilik (YİKOB-maas için)

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar