Sonuç İlanı


Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 4 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İş Kalemi No Birimi Miktarı
1 1 Beytüşşebap ve Uludere İlçeleri sağlık tesisleri bakım onarımı (10 adet) adet 1
2 2 Cizre ve İdil İlçeleri sağlık tesisleri bakım onarımı (10 adet) adet 1
3 3 Silopi İlçesi sağlık tesisleri bakım onarım işi (7 adet) adet 1
4 4 Merkez İlçe sağlık tesisleri bakım onarım işi (7 adet) adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar