Sonuç İlanı


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin LAN ŞEBEKE KURULUMU YAPTIRILACAKTIR

İhale 08/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar