Sonuç İlanı


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri -Kahramanmaras SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin SPOR SAHASI YAPTIRILACAKTIR

İhale 14/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar