Sonuç İlanı


Hadim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Kurumumuz İhtiyacı İçin İTHAL FINDIK(7000-7200 CAL ), CEVİZ(7200-7500 CAL) VE PORTAKAL(7200-7500 CAL) KÖMÜR

İhale 07/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 7000-7200 cal. İthal Fındık kömür alımı ton 94
2 7200-7500 cal. İthal Portakal Kömür alımı ton 26
3 7200-7500 cal. İthal Ceviz Kömür alımı ton 10

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar