Sonuç İlanı


Orman Bölge Müdürlüğü-Isparta OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT (MOTORİN) ALIMI

İhale 06/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 MOTORİN litre 16.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar