Sonuç İlanı


Yatılı Bölge Ortaokulu .-Servi

Kurumumuz İhtiyacı İçin ODUN-KÖMÜR MALZEMESİ SATIN

İhale 06/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 İTHAL LİNYİT KÖMÜRÜ ton 50
2 ODUN ton 3

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar