Sonuç İlanı


172'NCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin AYRAN

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 AYRAN, 200 ML.LİK adet 100.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar