Sonuç İlanı


YOĞURTLU BELEDİYESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOĞURTLU BELEDİYESİNE KÖMÜR

İhale 06/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 KÖMÜR (PORTAKAL) ton 25
2 KÖMÜR(FINDIK) ton 15

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar