Sonuç İlanı


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Kurumumuz İhtiyacı İçin 60,000 KG KALORİFER KÖMÜRÜ, 15,000 KG SOBALIK ODUN ALIM İŞİ

İhale 06/09/2017 günü, saat 09:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 SOBALIK ODUN kilogram 15.000
2 KALORİFER KÖMÜRÜ kilogram 60.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar