Sonuç İlanı


Sahil Güvenlik Komutanlığı-İkmal Mrk.K.lığı(İstanbul) SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin VERİ DEPOLAMA KAPASİTE ARTTIRIMI SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 MEVCUT HARİCİ DEPOLAMA ALANI GENİSLEME ÜNİTESİ(DİSK EXPANSİON UNİT) DİSK ARTIRIMI adet 1
2 HARİCİ DEPOLAMA ALANI GENİSLEME ÜNİTESİ (DİSK EXPANSİON UNİT) adet 2

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar