Sonuç İlanı


Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Ankara

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 15 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)