Sonuç İlanı


Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 11/09/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 7 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)